Logo Kennis van Sport Logo Kennis van Sport

Deskundig advies om sportaccommodaties
te realiseren, te vernieuwen en te onderhouden.

Hoogte van een tennisnet

Op de tennisbaan ontstaat wel eens onenigheid over de juiste hoogte van het net. Niet voor iedereen is duidelijk waar exact moet worden gemeten.

Het speelveld moet dwars over het midden worden gescheiden door een net dat aan een koord of metalen kabel hangt, die op een hoogte van 1,07 m (3,5 voet) over twee netpalen loopt of daaraan bevestigd is. De hoogte van het net moet in het midden 0,914 m (3 voet) zijn, waar het net strak moet worden neergetrokken door een trekband. Een band moet het koord of de metalen kabel en de bovenkant van het net bedekken. De trekband en de band moeten geheel wit zijn.

hoogte tennisnet bij de netpaal"Op de plek waar de kabel van het net de paal raakt, is het punt van waaruit u de hoogte 1,07 m meet. Doorgaans is dit de voorzijde of het midden van de netpaal"

controleren hoogte midden tennisnet"Markeer op een enkelspelpaaltje 0,914 m. Dit is handig voor het controleren van de juiste hoogte in het midden van het net. Ook kan eenvoudig de juiste positie van het enkelspelpaaltje worden uitgezet wanneer de enkelspelmarkering ontbreekt"

Uitzetten van het enkelspel

Voor enkelspelwedstrijden moeten de hartlijnen van de netpalen, indien een enkelspelnet wordt gebruikt, aan elke kant 0,914 m (3 voet) buiten het enkelspelspeelveld staan. Indien een dubbelspelnet wordt gebruikt, moet het net op een hoogte van 1.07 m (3,5 voet) worden ondersteund door twee enkelspelpaaltjes, waarvan de hartlijnen aan elke kant op 0,914 m (3 voet) buiten het enkelspelspeelveld staan.

bepalen positie enkelspelpaaltje"Meet voor het uitzetten van het enkelspel altijd met het enkelspelpaaltje vanaf buitenzijde zijlijn van het enkelspel naar buiten. Het uitzetten van het enkelspel vanuit de binnenzijde dubbelspelbelijning naar binnen is een veel gemaakte fout"

juiste plaatsing enkelspelpaaltje"Let op! De afstand voor het enkelspel dient vanaf buitenzijde zijlijn 0,914 m te zijn. Het enkelspelpaaltje is 1,07 m. Op de foto is wel vanuit de juiste zijde uitgezet maar de totale lengte van het enkelspelpaaltje wordt vaak per ongeluk als maat aangehouden".

Overige voorwaarden waaraan het tennisnet moet voldoen volgens de tennisspelregels.

Het net moet volledig worden gespannen en wel zo dat het helemaal de ruimte vult tussen de twee netpalen, en het moet voldoende fijnmazig zijn om er zeker van te zijn dat een bal er niet doorheen kan gaan.

 • Het netkoord of de metalen kabel moet een diameter van ten hoogste 0,8 cm (1/3 inch) hebben.
 • De nettrekband moet een breedte van ten hoogste 5 cm (2 inch) hebben.
 • De netband moet aan elke kant tussen de 5 cm (2 inch) en 6,35 cm (2,5 inch) breed zijn.

Reclame is toegestaan op het net, voor zover deze is aangebracht op het deel van het net dat zich binnen 91,4 cm (3 voet) van het hart van de netpalen bevindt en op een zodanige manier is vervaardigd dat deze het zicht van de spelers niet belemmert of de speelomstandigheden beïnvloedt. Een logo (niet commercieel) van een bevoegde organisatie is toegestaan op het onderste deel van het net op ten minste 51 cm (20 inches) vanaf de bovenkant van het net en wanneer het op een zodanige manier is vervaardigd dat dit het zicht van de spelers niet belemmert of de speelomstandigheden beïnvloedt.

Meer weten? Bel ons06 - 234 95 778, dat kan ook 's avonds of in het weekend.

Diensten

Begeleiding aanleg of renovatie

 • Inventarisatie
 • Ontwerp
 • Technische uitwerking
 • Vergunningen
 • Aanbesteding onderhands t/m Europees openbaar
 • Toezicht realisatie

Beheer en onderhoud

 • Opname kwaliteit sportvelden
 • Opname kwaliteit clubhuis
 • Meerjaren onderhoudsplanning
 • Van probleem naar oplossing
 • Trainingen

Kennis van Sport

Steenbreek 17
7483 CP Haaksbergen
Nederland

+31 (0)6 234 95 778 info@kennisvansport.nl

KvK: 81427727

© Copyright 2024 Kennis van Sport