Logo Kennis van Sport Logo Kennis van Sport

Deskundig advies om sportaccommodaties
te realiseren, te vernieuwen en te onderhouden.

Hoe test u opdooi kunstgras tennisbanen?

Tijdens een vorstperiode is een kunstgras tennisbaan gewoon bespeelbaar. Op het moment dat het gaat dooien niet.

Maar hoe test u of er nog sprake is van opdooi in de tennisbaan om te bepalen wanneer er weer getennist kan worden?

Dit is relatief eenvoudig. Door de balstuit te testen kan worden bepaald of de tennisbanen weer veilig bespeelbaar zijn. Beperk het aantal voetstappen op de tennisbaan en test de balstuit in de uitloop en niet in het speelveld. Spreek binnen de tennisvereniging af dat één persoon verantwoordelijk is om te bepalen wanneer er getennist mag worden om schade, met alle financiële gevolgen van dien, te voorkomen. Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof. Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.