Hier kunt u zich aanmelden voor de cursus onderhoud gravelbanen. De kosten voor de training bedragen € 149,= per persoon inclusief BTW. De consumpties en lunch gedurende de cursus zijn inbegrepen.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons nadere informatie.

Gegevens opdrachtgever:

Gegevens contactpersoon:

Overige gegevens