Logo Kennis van Sport

Vervanging 4 roodzand kunstgrasbanen onder garantie T.C. Velden

Opdrachtgever: T.C. Velden
Projectomschrijving: vervanging onder garantie 4 roodzand kunstgrasbanen
Dienstverlening: ondersteuning met technisch advies bij onderhandeling aannemer, begeleiding realisatie
Uitvoering: zomer 2016
Referentie van: Pieter Bouten, park- en kantinebeheer


Wij adviseren elke vereniging die hun banen willen renoveren dan wel kompleet willen vervangen, een advies aan te vragen bij Kennis van Sport. De grote deskundigheid die zij in huis hebben zorgt ervoor dat binnen de gestelde voorwaarden een verantwoorde keus gemaakt kan worden.

Mocht het onverhoopt tot een conflict komen, schakel dan direct Kennis van Sport in. Met hun kennis zorgen zij ervoor dat de vereniging een gelijkwaardige partij in het conflict wordt.

Dankzij de intensieve en prettige manier van samenwerken met Kennis van Sport in het conflict met de banenbouwer, heeft TC Velden onlangs 4 kunststofbanen welke niet aan de eisen voldeden, kunnen laten vervangen. Zonder deze begeleiding zou dit de vereniging veel geld hebben gekost.

Renovatie 9 kunstgrasbanen Sla Raak Oisterwijk

Opdrachtgever: Sla Raak Oisterwijk
Projectomschrijving: renovatie 9 kunstgras tennisbanen
Dienstverlening: opstellen bestekvoorwaarden, onderhandeling aannemer en begeleiding realisatie tennispark
Uitvoering: zomer 2016
Referentie van: Pim de Louwere, voorzitter Park- en Paviljoenbeheer

Tennisvereniging Sla Raak in Oisterwijk heeft in juli 2016 alle 9 kunstgrasbanen vervangen door opnieuw zand ingestrooide kunstgrasbanen. Eind 2014 is door ons een start gemaakt met de voorbereidingen van dit project, door het inregelen van een werkgroep “Baansoortkeuze”. Tijdens deze fase hebben we enkele malen vrijblijvend gebruik gemaakt van tips van de mensen van Kennis van Sport, waarmee ik enkele maanden eerder tijdens een beurs in contact was gekomen. Nadat medio 2015 de baansoortkeuze definitief geworden was hebben we Kennis van Sport formeel ingeschakeld in de trajecten “Voorbereiding” en “Uitvoering”. Hun bijdrage en expertise in met name het offertetraject is ons zeer waardevol gebleken. Maar ook tijdens de uitvoering hebben we erg veel profijt gehad van de vakkennis van de mannen van Kennis van Sport.

Met veel genoegen kijk ik als Park en Paviljoen Beheerder van Sla Raak terug op een zeer succesvol verlopen project, waarbij we de bijdrage van Kennis van Sport zeker niet hadden willen missen.

Renovatie 4 kunstgrasbanen T.V. Westervoort

Opdrachtgever: T.V. Westervoort
Projectomschrijving: aanleg 4 kunstgras tennisbanen
Dienstverlening: opstellen bestekvoorwaarden, onderhandeling aannemer en begeleiding realisatie tennispark
Uitvoering: zomer 2016
Referentie van: Willibrord ten Berge, Bestuurslid


In 2015 hadden we als Tennisvereniging Westervoort grote problemen door gebrekkige drainage van de 4 kunstgrasbanen. Eén baan was technisch afgeschreven en was niet meer te herstellen. Eind 2015 hebben we het besluit genomen alle kunstgrasbanen te vervangen en noodzakelijke reparaties aan het hekwerk uit te voeren. Kennis van Sport heeft een werkomschrijving gemaakt, een aantal aannemers in de sportbouw aangeschreven, offertes beoordeeld en het werk begeleid om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen in nauw overleg met het bestuur van TV Westervoort. Bij de afsluiting van de werkzaamheden heeft Kennis van Sport waardevolle adviezen gegeven over het noodzakelijke onderhoud om een lange levensduur van de kunstgrasbanen zeker te stellen.

Kortom, de ervaring van Kennis van Sport was onmisbaar bij de renovatie van onze 4 kunstgrasbanen van TV Westervoort.

Herinrichting tennispark T.V. Barendrecht

Opdrachtgever: T.V. Barendrecht
Projectomschrijving: aanleg 9 gravel tennisbanen Bekijk project
Dienstverlening: ombouwadvies tennisbanen, opstellen bestekvoorwaarden, onderhandeling aannemer en begeleiding realisatie tennispark
Uitvoering: winter 2015/2016
Referentie van: Sjors Callenbach, voorzitter T.V. Barendrecht

Kennis van Sport heeft gedaan wat ze hebben beloofd en meer dan dat. Waar nodig zijn gedegen adviezen gegeven en hebben Iwan en Jarno er alles aan gedaan om tot een goed resultaat te komen. Problemen in de uitvoering zijn opgelost en waar mogelijk zijn ook ongevraagd adviezen gegeven waardoor het eindresultaat boven verwachting is. Met de goede raad van Kennis van Sport kan behoorlijk geld worden bespaard waardoor de kosten uiteindelijk zeer beperkt of zelfs nihil zijn. Zonder de vakkennis van Iwan en Jarno hadden we zeker fouten gemaakt waar we nog lang ellende van zouden hebben gehad. Kennis van Sport heeft ook in de relatie met de aannemer een belangrijke rol gespeeld. Met hun kennis hebben ze veel meer invloed dan een vereniging kan hebben. Wat ons betreft: altijd doen.

Renovatie twee kunstgras tennisbanen Altec

Opdrachtgever: T.V. Altec
Projectomschrijving: renovatie twee kunstgras tennisbanen Bekijk project
Dienstverlening: opstellen bestek / onderhandeling aannemer en begeleiding realisatie
Uitvoering: maart 2016
Referentie van: Ferdy Wieland (voorzitter T.V. Altec)

Wij zijn zeer tevreden over de inbreng van Kennis van Sport. De kwaliteit van de geleverde kunstgras tennisbanen voldoet zeker aan onze verwachtingen. Het voortraject is goed verlopen en we zijn ook blij dat dit vroegtijdig is opgestart. Zoals gezegd zullen wij jullie van harte aanbevelen bij andere partijen die de intentie hebben om kunstgras tennisbanen aan te leggen/te renoveren. Bij de volgende renovatie zullen wij jullie zeker weer betrekken.

Begeleiding renovatie en jaarlijks onderhoud T.C. Hazendans

Opdrachtgever: Stichting Exploitatie Tennispark Hazendans
Projectomschrijving: renovatie 6 gravelbanen en jaarlijks onderhoud 6 gravelbanen
Dienstverlening: aanbesteding (inclusief bestek) en begeleiding realisatie
Uitvoering: winter 2014/2015
Referentie van: Ton van Vleuten (penningmeester)

Samenvattend kijken wij zeer tevreden terug op de inbreng van Kennis van Sport. Al vanaf het begin (het opstellen en beoordelen van de offertes) tot het begeleiden van de uitvoering door de aannemer en uiteindelijk de oplevering en keuring. Voor ons was het zeer plezierig dat Kennis van Sport óók het aanspreekpunt was voor de aannemer. De technische en praktische kennis van Kennis van Sport was voor ons daarbij doorslaggevend. De aannemer werd tijdens de uitvoering op cruciale momenten gecontroleerd door professionals, hetgeen een zeer positieve uitwerking heeft gehad. Derhalve een diepte-investering die, gezien het eindresultaat, zeer de moeite waard was.

Realisatie duurzaam tennispark T.C. Grubbenvorst

Opdrachtgever: T.C. Grubbenvorst
Projectomschrijving: realisatie duurzaam tennispark met 6 roodzand kunstgrasbanen Bekijk project
Dienstverlening: ondersteuning vereniging tijdens ontwikkeling en realisatie
Uitvoering: zomer/najaar 2014
Referentie van: Eric Thissen (Voorzitter vereniging)

Vanaf het begin werd duidelijk dat de aanleg van een nieuw park voor zeer veel betrokken partijen geen alledaagse business is en de kennis hiervan in alle opzichten tekort schiet. Over veel zaken hadden wij niet of nauwelijks nagedacht terwijl deze wel van wezenlijk belang bleken te zijn bij de aanleg van een nieuw park. Zowel Jarno als Iwan blijken ieder op hun eigen manier over de nodige kennis en ervaring te beschikken om op het juiste moment de juiste issues aan te kaarten en het totaalplaatje te overzien. Daarnaast komen dan zeer veel zaken aan bod waar de individueel betrokken partijen (gemeente, aannemer tennisbanen, aannemer licht, keuringsinstantie, etc.) niet bij stilstaan. Ook worden alle elders opgedane eerdere ervaringen meegenomen ter verbetering van het gehele proces en worden nieuwe technieken toegepast in de uitvoering van het project.

Vroegtijdige inschakeling van externe adviseurs die enigszins op afstand staan van de rechtstreeks betrokken partijen werpt in deze heel erg duidelijk vruchten af. Niet zozeer omdat rechtstreeks betrokken partijen dat niet zouden kunnen of achterwege zouden laten, maar vooral vanwege de toegevoegde waarde welke wordt gecreëerd door een betere afstemming en samenwerking tussen alle partijen vanuit de benodigde helikopterview.

TC Grubbenvorst is zeer tevreden over de samenwerking met Jarno Tiethoff en Iwan ter Huurne van Kennis van Sport. Wij wensen alle collega clubs heel erg veel succes en bevelen Kennis van Sport van harte bij u aan.

Herinrichting en ombouw T.C. Sprenkelaar

Opdrachtgever: T.C. Sprenkelaar
Projectomschrijving: gedeeltelijke herinrichting park inclusief ombouw 4 kunstgras roodbanen en nieuwaanleg 4 banen TennisKids rood Bekijk project
Dienstverlening: opstellen bestek / onderhandeling aannemer en begeleiding realisatie
Uitvoering: zomer/najaar 2014
Referentie van: John Reinders (Voorzitter commissie parkzaken)

Ons advies richting tennisverenigingen. Maak gebruik van Kennis van Sport. Dit bespaart veel geld dankzij hun kennis en het voorkomt slapeloze nachten.

Renovatie en ombouw H.L.T.C. Leimonias

Opdrachtgever: H.L.T.C. Leimonias
Projectomschrijving: renovatie 5 gravelbanen en ombouw 2 kunstgras roodbanen
Dienstverlening: controle ingekomen offertes en begeleiding realisatie
Uitvoering: winter 2014
Referentie van: Peter Farkas (Voorzitter parkcommissie)

Bij de recentelijke renovatie van onze tennisbanen bleek voor H.L.T.C. Leimonias hoe belangrijk het advies en de assistentie van Iwan en Jarno waren. Zij hebben een ruime ervaring in het begeleiden van het hele traject. Vanaf de samenstellinganalyse van de (bestaande) banen tot de eindkeuring van de nieuwe en/of gerenoveerde banen. Ik kan ze van harte aanbevelen.

Inventarisatie kwaliteit banen L.T.C. Spijkenisse

Opdrachtgever: L.T.C. Spijkenisse
Projectomschrijving: inventarisatie kwaliteit 9 gravelbanen
Dienstverlening: beoordeling tennisbanen en uitbrengen advies ter verbetering van de tennisbanen door eigen groundsman
Uitvoering: februari 2014
Referentie van: René van der Linden (Voorzitter parkcommissie)

De gravelbanen hebben zich prima gehouden na het advies van Kennis van Sport. We hebben veel energie in het onderhoud gestopt en met de goede adviezen van Kennis van Sport hebben we veel complimenten over de gravelbanen gekregen. Dus een win-win voor ons. Met dank daarvoor.